Fizika alapszak (BSc) az ELTE-n

A szak neve: fizika alapszakTájékoztató kiadvány (2009)

 

Képzési forma, tagozat: alapképzés (BSc), nappali tagozat

 

A képzési idő: 6 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség: fizikus

 

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik

  • rendelkeznek a természeti jelenségek fizikai törvényszerűségeire vonatkozó alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, és képesek fizikai törvényszerőségeken alapuló berendezések üzemeltetésére;
  • képesek tanulmányaikat a felsőfokú képzés második ciklusában, a mesterképzésben folytatni, szakmai ismereteiket egyéni vagy szervezett formában bővíteni;
  • a megszerzett ismeretek birtokában és korszerő természettudományos szemléletmódjuk alapján képesek a kutatás és fejlesztés területén, a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatok ellátására.

 

A fizika felsőfokú oktatásának az ELTE Természettudományi Karán országosan kiemelkedő, hosszú

időre visszanyúló hagyománya van. A Bologna-folyamat keretében kialakuló új képzési rendben a fizika irányú hagyományos szakok - mint az ELTE-n korábban oktatott fizikus, fizika tanár, informatikus fizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus szakok - csak a képzés második szintjén, a mesterképzésben jelennek meg önállóan. A 2006-ban indult fizika alapszak feladata e szakok egységes alapozása oly módon, hogy a végzett hallgatók felkészültsége a képzésből kilépők számára is biztosítsa a munkaerőpiacon való érvényesülést. A szakot gondozó Fizikai Intézet arra törekszik, hogy a képzési szerkezet átalakulása során megőrizze oktatásának értékeit és sokszínűségét. 

Nagyításhoz kattintson a képre!

További anyagok: