English

Rusznyák Ádám

tudományos segédmunkatárs

Biológiai Fizika Tanszék

 

Szoba: 3.80

 

Közvetlen telefon: +36-1-372-2763

Telefon: +36-1-372-2500 / 6363

 

E-mail: e-mail küldése


Biográfia:
Rusznyák Ádám Budapesten született 1981-ben. Diplomáját 2006-ban az ELTE fizikus szakán részecskefizika szakirányon szerezte, diplomamunkáját "Mágneses monopólusok dinamikája" címmel nyújtotta be.
Tanulmányai alatt 2003-ban Kürti Jenő és Zólyomi Viktor témavezetésével TDK dolgozatot készített "Lineáris szénlánc szén nanocsövekben" címmel, valamint 2005-ben Rácz István vezetésével "Az SU(2) Yang-Mills-Higgs elmélet kezdőérték-problémájának analitikus vizsgálata" címmel.
2005-ben résztvevője volt a "School on Spectral Methods" tudományos iskolának a Párizsi Meudon obszervatóriumban, valamint 2006 őszén a "General Relativity Trimester" iskolának a Párizsi IHP, Centre Emil Borel intézetben.
2007-tól az ELTE Doktori iskolájának hallgatója, kutatási területe a szén nanoszerkezetek elméleti vizsgálata, amely keretében szén nanocsövek szimmetria tulajdonságaival, fononspektrumának és elektronszerkezetének DFT szintű meghatározásával foglalkozik.

 


Az utóbbi öt év legfontosabb publikációi:

[1] Á Rusznyák, J Koltai, V Zólyomi, J Kürti, "Using line group theory for the symmetry assignment of the phonons of single walled carbon nanotubes", Physica Status Solidi B, 246, 2614-2617, 2009.


[2] V Zólyomi, J Koltai, Á Rusznyák, J Kürti, A Gali, F Simon, H Kuzmany, Á Szabados, P R Surján, "Intershell interaction in double walled carbon nanotubes: Charge transfer and orbital mixing", Phys. Rev. B, 77, 245403, 2008.


[3] V Zólyomi, F Simon, Á Rusznyák, R Pfeiffer, H Peterlik, H Kuzmany, J Kürti, "Inhomogeneity of C-13 isotope distribution in isotope engineered carbon nanotubes:
Experiment and theory", Phys. Rev. B, 75, 195419, 2007.


[4] Á Rusznyák, V Zólyomi, J Kürti, S Yang, M Kertesz, "Bond-length alternation and
charge transfer in a linear carbon chain encapsulated within a single-walled carbon nanotube", Phy. Rev. B, 72, 155420, 2005.