English

Konform Térelméletek és Húrelmélet

A kutatási terület weboldala:

http://elmfiz.elte.hu/~bantay/stringtheor.html