English

A tanszék története 1970 óta

 

A Tanszéket 1958-ban megalapító professzor Jánossy Lajos (1912-1978) a kozmikus sugárzás úttörő kutatója volt, aki az 1930-as és '40-es években a manchester-i egyetemen, majd a dublin-i Advanced Study Institute-ban a kozmikus záporok tanulmányozásával szerzett világhírnevet. Hazatérése után (1950) a kvantumfizika alapvető jelenségeit, a gyenge intenzitású fény-nyalábokban fellépő fotonkorrelációk természetét kutatta. Leghíresebb kísérletét Jánossy-Náray kísérlet néven idézik.
 
A Tanszék második vezetője 1970-től Marx György professzor (1927-2002), a neutrínók kozmológiai szerepére vonatkozó elméleti vizsgálataival szerzett világhírt. Legidézetteb munkája a neutrínók tömegére ifj. Szalay Sándorral együttműködésben kiszámított felső korlát.