English
Anyagfizikai Tanszék

Lendvai János


egyetemi tanár


az MTA doktora (1992)


Anyagfizikai Tanszék

 

Szoba: 4.117

 

Közvetlen telefon: +36-1-372-2809

Telefon: +36-1-372-2500 / 6409

Mobil telefon: +36-30-853-4332

 

E-mail: e-mail küldése


Biográfia:
Pályafutás:
1969. fizikus oklevél ELTE TTK 426-1969
1971. egyetemi doktor ELTE TTK
1978. fizikai tudományok kandidátusa TMB 7754
1987-89. vendégkutató Stuttgart, Max-Planck-Institut für Metallforschung
1992. fizikai tudomány doktora TMB 02.956
1993. egyetemi tanári kinevezés
1995-2008. tanszékvezető
2001–2006. tanszékcsoport-vezető
2006–2008. intézetigazgató
Oktatási tevékenység:
Fizikai anyagtudomány szakirányú képzés tervezetének és tematikájának kidolgozása
Fizikai anyagtudomány előadás (2 félév)
Fizikai anyagtudomány Ph. D. kurzus
Anyagtudomány és szilárdtestfizika doktori program vezetése
Fizika mesterképzési szak létesítési konzorciumának vezetése
Anyagtudomány mesterképzési szak létesítési konzorciumának vezetése, képzési és kimeneti követelmények (KKK) kidolgozása (2007)
Anyagtudomány mesterképzési szak szakindítási kérelmének kidolgolgozása

Doktori témavezetés: 8 doktori (PhD) fokozatot szerzett doktorandusz témavezetése

Kutatási terület: anyagfizika
Publikációs tevékenység:123 referált folyóirat cikk, 190 publikáció, 860 független hivatkozás.
Szerkesztőségi tagságok:
“Materials Science and Engineering A” nemzetközi folyóirat (Elsevier Science) szerkesztőbizottság tagja (associate editor) (1995 )
“Materials Science Forum” nemzetközi folyóirat (Trans Tech Publications Ltd. Switzerland) tanácsadó testületének (advisory board) tagja (1996 )
“Materials Science Foundations” c. sorozat (Trans Tech Publications Ltd. Switzerland) tanácsadó testületének (advisory board) tagja (1996 )
“Materials World–Anyagok Világa” elektronikus folyóirat főszerkesztője
“Central European Journal of Physics” elektronikus folyóirat alapító főszerkesztője (2002-03)
Szakmai elismerések: ELTE Természettudományi Kar Tudományos Díj, 1994
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 19972000
Külföldi meghívások: Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart vendégkutató 1987-89 (Max Planck ösztöndíj)
17 meghívott előadás nemzetközi konferenciákon
9 alkalommal nemzetközi konferencián tudományos, vagy szervező bizottsági tag
Nemzetközi kutatási együttműködések (témavezetőként):
“Amorf és mikrokristályos mágneses fém- és fémötvözet-porok előállítása”
Bar-Ilan University, Tel-Aviv, magyar-izraeli TéT projekt, 1996-98.
“Részecske-erősítésű alumínium-mátrix kompozitok optimalizálása”
Univ. Bundeswehr, München, magyar-német TéT projekt, 1998-2000.
“Dinamikus fázisátalakulási folyamatok alumínium és tömbi amorf ötvüözetekben“ LTPCM/INP Grenoble, 2002-06
„Korszerű anyagok képlékeny deformációja során fellépő mikromechanizmusok vizsgálata akusztikus emisszióval“ Department of Physics of Materials, Charles University Prague
„3D anyagtervezés” Inst. Materials Science, Vienna
„HETMAT-Heterogeneous Materials” European Research Network tudományos tanácsának tagja (2005-)

 


Az utóbbi öt év legfontosabb publikációi:

[1] B. Baretzky, M.D. Baró, G.P. Grabovetskaya, J. Gubicza, M.B. Ivanov, Y.R. Kolobov, T.G. Langdon, J. Lendvai, A.G. Lipnitski, A.A. Mazilkin, A.A. Nazarov, J. Nogués, I.A. Ovidko, S.G. Protasova, G.I. Raab, Á. Révész, N.V. Skiba, J. Sort, M.J. Starink, B.B. Straumal, S. Surinach, T. Ungar, A.P. Zhilyaev: Fundamentals of interface phenomena in advanced bulk nanoscale materials, Rev. Adv. Mater. Sci. 9. 45-108 (2005)

[2] Á. Révész, L. Nagy, G. Ribárik, Zs. Kovács, T. Ungár, J. Lendvai: Microstructural evolution in mechanically alloyed nanocrystalline Al-20at.% Mg alloy, J. of Metastable and Nanocrystalline Materials 24-25. 149-152 (2005)

[3] P. Kenesei, Gy. Horváth, S. Bernstorff, T. Ungár, J. Lendvai: Early stages of nucleation and growth of Guinier–Preston zones in Al–Zn–Mg and Al–Zn–Mg–Cu alloys Z. Metallkd. 97. 315-320 (2006)

[4] Gy. Horváth, N.Q. Chinh, J. Gubicza, J. Lendvai: Plastic instabilities and dislocation densities during plastic deformation in Al-Mg alloys, Mat. Sci. Eng. A445-446. 186-192 (2007)

[5] D. Fátay, J. Gubicza, J. Lendvai: Indentation creep behavior of a Zr-based bulk metallic glass, J. Alloys Compd. 434: 75-78 (2007)

[6] N. Q. Chinh, J. Gubicza, T. Czeppe, J. Lendvai, Z. Hegedűs, C. Xu, T. G. Langdon: Effect of Pre-Aging on the Microstructure and Strength of Supersaturated AlZnMg Alloys Processed by ECAP, Mater. Sci. Forum 584-586. 501-506 (2008)

[7] J. Gubicza, J.L. Lábár, E. Agócs, D. Fátay, J. Lendvai: Effect of nano-quasicrystals on viscosity of a Zr-based bulk metallic glass, Scripta Mater. 58. 291-294 (2008)

[8] C. Kádár, F. Chmelĺk, M. Cieslar, J. Lendvai: Acoustic emission of salt-replicated foams during compression
Scripta Mater. 59. 987-990 (2008)

[9] J. Lendvai, D. Fátay, J. Gubicza: Indentation creep study on a Zr-based bulk metallic glass containing nano-quasicrystals, Mater. Sci. Eng. A483–484. 607–610 (2008)

[10] Li L, Ungar T, Wang YD, et al.: Microstructure evolution during cold rolling in a nanocrystalline Ni-Fe alloy determined by synchrotron X-ray diffraction
ACTA MATERIALIA Volume: 57 Issue: 17 Pages: 4988-5000 (2009)