English

Gólyák köszöntése

2011.09.07.| HÍREK

A tanévkezdés alkalmából örömmel köszöntjük 154 új elsőéves fizika alapszakos hallgatónkat!

 

Kedves elsőéves fizika szakos Hallgatók!

 

 

Örömmel köszöntjük elsőéves hallgatóink sorában, és gratulálunk ahhoz, hogy felvételt nyertek az ELTE TTK fizika szakára.

 

Amint bizonyára tudják, a 2006-os tanévben egységes rendszerű, kétlépcsős képzés indult meg egyetemünkön is. Ennek egyik első lépcsője a fizika alapképzési szak, melynek hallgatói lesz.nek Az új képzési forma kétségtelenül kötetlenebb, több egyéni lehetőséget kínál, mint a korábbi rendszer. A képzés minden szakterületen, így a fizikán is, egységesen indul, az első év folyamán minden fizika szakos hallgató ugyanazokat a tárgyakat tanulja. Bizonyos tárgyakból azonban már itt is lehetőség van választani alap- és emeltszint között. Az első év sikeres befejezése után, önértékelés alapján ki-ki maga dönthet arról, hogy milyen szakirányban folytatja fizika tanulmányait. A lehetséges alternatívákról (fizikus, alkalmazott fizikus, biofizikus, csillagász, geofizikus, meteorológus, fizika tanár) a felvételi tájékoztatóban már olvashatott, de erről bármikor részletes információt szerezhetnek intézetünk vagy a kari felvételi iroda honlapján is (http://fizika.elte.hu, ill. http://ttkto.elte.hu/felveteli/index.htm.) A nagyobb szabadság nagyobb felelősséget, reális önértékelést és megfontolt döntést kíván mindenkitől. Jó döntésekkel ki-ki optimalizálhatja előrehaladását, elhibázott döntésekkel viszont önmaga akadályozhatja azt. Az egyetem igyekszik maximális segítséget nyújtani a jó döntésekhez.

 

A tanulmányok kezdetén gyakran okoz problémát, hogy a különböző középiskolákból jött diákok előképzettsége nem egységes. Annak eldöntésére, hogy kinek van szüksége a felzárkóztató segítségre és kinek nincs, szintfelmérő, ún. „kritérium-dolgozat" eredménye ad objektív alapot. A dolgozatok megírása a félév első hetében történik, matematikából és fizikából. A dolgozatra külön készülni nem kell, hiszen a sikeres megíráshoz csak a legalapvetőbb középiskolai ismeretek szükségesek. Ha valakinek a dolgozata nem sikerül elfogadható szinten fizikából, még nem kell megijednie. Neki pontosan azzal kívánunk segítséget nyújtani, hogy ilyenkor kötelező a heti 4 órás „Mechanika" gyakorlatot választania, amelyből 2 óra a felzárkóztatás célját szolgálja. A többiek számára nyitva állnak a 2 órás „Mechanika" gyakorlatok - akár alapszinten, akár emeltszinten. Az utóbbit azonban csak azoknak javasoljuk, akik nagyon jó eredményt értek el a kritérium-dolgozaton.

 

Természetesen tudjuk, hogy felsőfokú tanulmányok megkezdése során számos problémája, kérdése lehet az egyetemistának, amiben segítségre vagy tanácsra szorul. Ezért az első héten, mind a beiratkozáshoz, mind a kritérium-dolgozathoz kapcsolódóan röviden tájékoztatást fogunk adni a fizika alapszakról és a tanulmányok célszerű szervezéséről. A további eligazodás könnyítésére a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve tanácsadó rendszert szervezünk, s hallgatóinkat - kisebb csoportokban - egy-egy oktató és egy-egy felsőbb éves hallgató gondjaira bízzuk. A beosztás az első heti eligazításon történik majd meg. A kijelölt oktatók és hallgatók feladata lesz, hogy a segítségért, tanácsért hozzájuk forduló elsőéves hallgatókat támogassák.

 

A legkiválóbb hallgatók a Tudományos Diákkör keretében élhetik ki tudományos ambíciójukat. A lehetséges témákról szintén az intézeti honlapról lehet tájékozódni.

 

Kedves Hallgatóink! Reméljük, hogy beiratkozás után hamar megtalálják helyüket az egyetemi életben, s együttes munkánk és igyekezetünk eredményeképpen a következő években megszerzik nálunk azt a tudást és azokat a készségeket, amelyek reményében a fizika alapszakot választották.

Kollégáim nevében is eredményes évkezdést és jó munkát kívánok!

 

 

Dr. Groma István

 intézetigazgató

 egyetemi tanár