English

Gnädig Péter Eötvös József-díjas!

2011.06.15.| HÍREK

Gnädig Péter, az ELTE TTK Fizikai Intézete Atomfizikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense a Pedagógus Nap alkalmából Eötvös József-díjat kapott. GRATULÁLUNK!

A díjat Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszony adták át olyan kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak, akik oktató-nevelő munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus hivatás mellett.

 

A kitüntetettek névsora: 

 

  • FORRAI FERENC, a XVI. kerületi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanára, pedagógiai tanácsadója,
  • DR. GNÄDIG PÉTER, az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet nyugalmazott egyetemi docense,
  • KOVÁCS KÁLMÁNNÉ, a VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola Zongoratanára,
  • DR. SZARVAS BEATRIX, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense
  • DR. TIHANYI JÓZSEF, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanára

 

 


 

A kitüntetésre történt felterjesztés eredeti szövege:

 

Javaslat

dr. Gnädig Péter Eötvös József Díjjal történő kitüntetésére

 

 

Gnädig Péter 1965 óta az ELTE hallgatója/oktatója. Ígéretes fiatal kutatóként

Gnädig Péter

fontos eredményeket ért el a parton modell elméleti vizsgálatában, majd a Budapest-zsák néven ismertté vált hadron-modell kidolgozásával lett a fizikai tudomány kandidátusa.

 

Már a hetvenes évek közepétől meghatározó szerepet vállalt a fizikus-hallgatók bevezető matematikai képzésében. Vektorszámítás című előadása standarddá lett. A BSc/MSc rendszerű oktatásra való áttérést követően a Bolyai Kollégium felkérésére tartott haladó szintű előadásokat az algebra és az alkalmazott analízis számos fejezetéből. Mindeközben az elméleti fizika teljes spektrumában (mechanika, elektrodinamika, relativitáselmélet és mások) tartott kötelező tanrendi előadásokat is.

 

Szakmai munkásságának meghatározó része, melyet nyugdíjazása óta is teljes erőbedobással és nagy empátiával végez, a középfokú oktatásban végzett kiemelkedő tehetséggondozó tevékenysége. Negyed százada ismeri, segíti az azóta már fizikussá, tanárrá, professzorrá, mérnökké vált ifjú tehetségeket szerte az országban. Oktatói sikerei:

  • A oktatói habitusa a nemzetközi fizikai diákolimpián résztvevő magyar csapat felkészítésében jutott legjobban kifejezésre. Vezetésével számos alkalommal végzett a csapat az elsők között a nem-hivatalos versenyben.

          - 1985-2008 között a Fizikai Diákolimpia magyar csapat vezetője és felkészítője (ha néhány

            alkalommal nem is utazott a csapattal, jóindulatból átengedve ezt a lehetőséget kollégáinak),

            ezalatt 21 arany, 29 ezüst, 45 bronzérmet és 20 dicséretet szereztek a diákok.

          - Ezen időszak alatt szervezte a Kunfalvi Rezső (korábbi nevén Olimpiai Válogató-versenyt,

          - Szintén ez időszak első felében (kb. 15 éven keresztül) szervezte az országos Mikola Sándor

            fizikaversenyt.

  • A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok fizika bizottságának tagja 1988-tól napjainkig
  • A KöMaL fizikus szerkesztője 1991-től napjainkig
  • Az országos Eötvös-verseny bizottságának tagja (feladatkitűző és javító) 1988-2009 között

 

2001-ben az Oxford University Press megjelentette a Honyek Gyulával és John Riley-vel közösen írt feladatgyűjteményét lefordították orosz, japán és kínai nyelvre is. Vezető észak-amerikai egyetemeken az elsőéves hallgatók legtehetségesebbjei számára ajánlják kiegészítő tankönyvként.

 

Gnädig Péter oktatói tekintélyének és befolyásoló erejének nagyon sok kiváló hallgatót köszönhet a magyar felsőoktatás és a magyar tudós társadalom.

 

Állami kitüntetésein túl MTESZ díjban, Vermes Miklós Díjban, Mandl György Emlékéremben (2007) és a  Pro Universitate Emlékérem arany fokozatában (2009) részesült.

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, a Bolyai János Matematikai és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyaránt javasolja Gnädig Péter életművének elismerését az Eötvös József Díjjal.

 

Budapest, 2011.02.22

 

Dr. Kürti Jenő                                   Dr. Michaletzky György                    Dr. Nagy Gyula

ELTE Fizikai Intézet igazgatója          az ELTE TTK  dékánja                 a KöMaL főszerkesztője

 

Szász Domokos, az MTA r. tagja                                                          Faigel Gyula, az MTA r. tagja

az MTA Matematikai Osztályának elnöke                                        az MTA Fizikai Osztályának elnöke

 

Katona Gyula, az MTA r. tagja                                                              Horváth Zalán,  az MTA r. tagja

a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke                            az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke