English

Vitaülés az új felsőoktatási törvény koncepciójáról - a fizika/fizikus szak szemszögéből

2010.11.28.| HÍREK

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2010. december 17-én d.u. 2 órától nyilvános vitaülést rendez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról az ELTE TTK északi épületében.

Meghívó

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaülésére

AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

Helye: ELTE TTK Gróh Gyula terem
(Kémia szárny, XI. Pázmány Péter sétány 1/A, fszt. 062)
Időpontja: 2010. december 17. du. 2 órától ½ 5-ig
 

Az ülés nyilvános fórumot biztosít a Társulat tagságának, hogy kifejthesse véleményét a felsőoktatási törvény koncepciójáról. ELFT-álláspontot kizárólag azokról a kérdésekről teszünk közzé, amiben a helyszínen egyetértés alakul ki.

 

A fizika tudománya és felsőoktatása szempontjából kiemelt fontosságú kérdések:

  1. A fizika alapdiploma előnyei és hátrányai (3+2 vagy 5, felvételi szabályok egységesen vagy intézményi jogkörben)

  2. A fizikatanárok felkészítése (egységes 5 év, át- és belépési pontok, munkatapasztalattal rendelkezők tanári átképzése, együttműködés a kognitív és neveléstudományokkal, a rezidens év, továbbképzés)

  3. Mester és PhD képzés (a BSc-MSc átmenet, pre-doktori ösztöndíj, hallgatóság/bírálat nemzetköziesítése, külföldön szerzett doktori fokozatok elismerése)

  4. A főiskolai fizika tanszék feladata és ismérvei (0. évfolyam: felzárkóztatás fizikából, fizika BSc, a fizika-oktatás kutatása és teljesítménymutatói)

  5. Az egyetemi fizikai intézet ismérvei (minősítettségi arány, oktatási program, kutatási spektrum és létszám, kutatási időhányad, nagyberendezések)

  6. A kutatóegyetemi rang és támogatás (szakok(?), karok(?), egyetemek(?) szerinti értékelés, állapotmérés és stratégia értékelés viszonya, a támogatás időtartama)

  7. Az oktatói szerepek (vezető oktatók, álláspályázatok, az MTA elveinek/habilitáció alkalmazása a pályázók megítélésében, posztdoktori/adjunktusi alkalmazás)

  8. A hallgatók részvétele az intézményi közéletben (diákkörök, intézeti, kari, egyetemi tanácsok és szavazati jogok)

A vitát Kertész János a BME Fizikai Intézet igazgatója (1.-4. pontok) és Kürti Jenő az ELTE Fizikai intézetének igazgatója (5.-8. pontok) vezeti.

 

Érdeklődő tanár és kutató Kollégáink részvételére számítunk!

 

Az ELFT elnöksége

 

Kontakt személy: Patkós András (patkos_kukac_galaxy.elte.hu)


Kacsolódó ajánlataink: