English

Sokszínű kutatás a fizika és a biológia határmezsgyéjén

2010.02.22.| HÍREK

ELTE-s kutatási eredményeket méltatott a Nature, a Nature Photonics és a Science.

Az ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptikai Laboratóriumának kutatási eredményeiről [1,
2] az idén is több méltatás jelent meg a Nature és a Nature Photonics folyóiratokban, valamint a
Science honlapján. Az első kutatás [1] során Horváth Gábor és kollégái azt derítették ki
számítógépes modellezéssel és biofizikai kísérletekkel, hogy mennyi igaz abból a széles körben
elterjedt hiedelemből, miszerint nyáron, déli napsütésben azért nem szabad locsolni a növényeket,
mert a rájuk tapadt vízcseppek által összegyűjtött erős napfény kiégeti a leveleiket. A második
kutatásban [2] ökológiai terepkísérletek során annak jártak utána, hogy a barna és fekete
fajtársaikhoz képest milyen előnye származik a lovaknak abból, ha fehér a szőrük. 2009-ben
ugyancsak két másik biológiai fizikai kutatási eredményét [3, 4] méltatták a kutatócsoportnak a
Science honlapján. Az egyik [3] szerint a természettudományi múzeumokban kiállított kitömött
négylábú állatok járását még napjainkban is közel 50%-os hibarátával ábrázolják, pedig a
négylábúak járásmódjai immár több mint 120 éve ismertek Eadweard Muybridge (1887) úttörő
vizsgálatai óta. A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó másik kutatás [4] eredményeként
bevezetésre került a szakirodalomba a poláros fényszennyezés fogalma, ami a hagyományos
(csillagászati és ökológiai) fényszennyezés egy csak napjainkban fölismert új fajtája, amit a fényt
erősen polarizáló mesterséges tükröző felületek keltenek, nagy károkat okozva ezzel számos
polarizáció-érzékeny rovarfaj városi és városközeli populációinak. A méltatott publikációk,
valamint a Nature- és Science-recenziók a http://arago.elte.hu honlapról is letölthetők.
[1] Ádám EGRI, Ákos HORVÁTH, György KRISKA, Gábor HORVÁTH (2010) Optics of sunlit
water drops on leaves: Conditions under which sunburn is possible. New Phytologist 185: 979-987
+ cover picture + online supplement
Nature Photonics - volume 4, number 3, page 128 (1 March 2010)
Research Highlights - Environmental Optics: Sunburn myth dispelled
WaterDropOnLeaf_NPH-NaturePhotonics.pdf


[2] Gábor HORVÁTH, Miklós BLAHÓ, György KRISKA, Ramón HEGEDÜS, Balázs GERICS,
Róbert FARKAS, Susanne AKESSON (2010) An unexpected advantage of whiteness in horses:
The most horsefly-proof horse has a depolarizing white coat. Proceedings of the Royal Society of
London B (in press)
Nature - volume 463, number 7283, page 852 (18 February 2010)
Research Highlights - Ecology: Why horses wear white
TabanidHorsePol_ProcB-Nature.pdf


Science - ScienceShots: Bug repellent
TabanidHorsePol_ProcB-Science.pdf


[3] Gábor HORVÁTH, Adelinda CSAPÓ, Annamária NYESTE, Balázs GERICS, Gábor
CSORBA, György KRISKA (2009) Erroneous quadruped walking depictions in natural history
museums. Current Biology 19: R61-R62 + online supplement
Science - ScienceShots: Walking the dog
WalkingTheDog_Science.pdf

[4] Gábor HORVÁTH, György KRISKA, Péter MALIK, Bruce ROBERTSON (2009) Polarized
light pollution: a new kind of ecological photopollution. Frontiers in Ecology and the Environment
7: 317-325
Science - 7 January 2009 - Phil Berardelli: When a building is like a pond
PLP-2009_Science.pdf


Science Podcast - Transcript 9 January 2009
http://podcasts.aaas.org/science_podcast/SciencePodcast_090109.mp3