English

Lendületes

2015.05.05.| HÍREK

Pásztor Gabriella kísérleti részecskefizikai Lendület-csoportot alapíthat az Atomfizikai Tanszéken.

Az idei MTA-pályázat 12 nyertesét április 29-én hirdették ki. A két ELTÉ-s nyertes egyike 15 éves külföldi munka után folytatja munkáját az ELTÉ-n. A csoport tagja még Csanád Máté, Nagy Márton és Veres Gábor. A CERN LHC gyorsítójánál a CMS kollaboráció tagjaként kutatják a Higgs-részecske természetét, a forró kvark-anyag viselkedését és remélhetőleg megtalálják a sötét anyag alkotórészeit is.