English

Százados az "atomcsill"

2012.09.12.| HÍREK

A 2012-13-as nyolcadik évad szeptember 13-i, nyitó előadása egyben a 2005. december 1-én indult Atomcsill sorozat 100. előadása.

2012. szeptember 13.,  17óra,  -1.85 Harmónia-terem (Rendkívüli helyszín!)

Dávid Gyula (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék):

A tömeg eredete és a Higgs-mező

(Bevezetőt mond: Groma István, az ELTE TTK Fizikai Intézet vezetője)

 

Kivonat: A genfi CERN kutatóintézet legnagyobb gyorsítójára, a 27 km kerületű LHC gyűrűjére telepített két óriási részecskedetektort működtető kutatócsoportok 2012. júliusában jelentették be az évtizedek óta keresett Higgs-részecske felfedezését. Vajon miért olyan fontos a részecskefizika Standard Modelljének ez az utolsó — végre már nem hiányzó — alkotórésze, és miért játszik igen speciális szerepet a modellben? Hogyan tudták „megjósolni” a fizikusok egy ilyen részecske létezését és tulajdonságait? Miért mondjuk azt, hogy a Higgs-mező „ad tömeget” a többi részecskének? Egyáltalán: hogyan lehet a részecskéknek „tömeget adni”? És mi köze a Higgs-részecskének a Higgs-mezőhöz? No és honnan kapja a tömegét maga a Higgs-részecske? E kérdések között igyekszik rendet teremteni az előadás. Végül arról is szó lesz, mi köze ehhez a lehető leghamarabb Nobel-díjjal jutalmazandó felfedezéshez egy régi, az ötvenes években az ELTE-n született relativitáselméleti felismerésnek.


Forrás: atomcsill