English

Károlyházy Frigyes (1929-2012)

2012.07.03.| HÍREK

Újabb ismert és nagy hatású tagját veszítette el a magyar fizikusok közössége: 2012. július 2-án elhunyt Károlyházy Frigyes, az ELTE Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára.

Elhunyt

Károlyházy Frigyes

nyugalmazott egyetemi tanár,

az elméleti fizika minden területének kiváló ismerője és tanára.


A fizikus és tanár szakos hallgatók ezreit tanította. Különösen a intro.jpgkvantummechanika és a relativitáselmélet elvi kérdéseinek volt a legavatottabb ismerője és tanítója hazánkban. Igaz varázslat című könyve a kvantumfizika ismeretterjesztő irodalmának gyöngyszeme Károlyházy Frigyes tanár úr a fizika oktatásának minden szinten, az általános iskolától az egyetemig, szinte misszionáriusi tanítója, megszállott hirdetője volt.


Tudományos munkássága közül nemzetközileg is a legnagyobb hatású volt és ma is hat, az a kezdeményezése, amely a kvantumfizikai jelenségek véletlenszerűségeit nem a mérési apparátus, és a mikro objektum kölcsönhatásával magyarázza, hanem megpróbálja a rendszer állapotának valamelyik sajátállapotba történő ugrásszerű változását, az időfüggést leíró Schrödinger egyenlettel kapcsolatba hozni Ezt a munkáját Wigner Jenőtől kezdve, Roger Penrosig többen pozitívan értékelik.


Tankönyveit nívódíjjal jutalmazták, tanári munkáját az oktatási miniszter Apáczai Csere János díjjal (1993), az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Felsőoktatási Díjjal (2006), tudományos munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József koszorúval (1997) ismerte el.

 

Tisztelettel és szeretettel őrizzük meg emlékezetünkben

ELTE Fizikai Intézet


Búcsúztatása a római katolikus egyház szertartása szerint 2012. július 24-én, kedden, 12 óra 45 perckor lesz a Farkasréti temető Makovecz termében.