English

Nemzetközi szimpózium a Matematikai Intézetben

2012.03.13.| HÍREK

Az ELTE Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszéke nemzetközi miniszimpóziumot szervez az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt keretében. Az előadások a projekt aktuális kutatási programjaival kapcsolatosak, az előadók pedig az egyes szakterületek vezető tudósai.

A miniszimpóziumot az alprojekt résztvevői közül Márkus László és Zempléni András egyetemi docensek szervezik. A konferencián részt vesz Michael Sorensen, a Dán Tudományos Akadémia Elnökségének tagja, a Bernoulli Társaság Publikációs Bizottsága Elnöke, Fabrizio Ruggeri az Olasz Alkalmazott Matematikai és Technológiai Kutatóintézet vezetője, az International Society for Bayesian Analysis (ISBA) elnöke, Probal Chaudhuri, az Indian Statistical Institute vezető kutatója, a Bernoulli Társaság elnökségi tagja, Charles Taylor a Leedsi egyetem tanszékvezető egyetemi tanára és Alex Bulinski, Rasmus Waagepetersen és Kjersti Aas professzorok is. Fontos kiemelni, hogy a Tanszék két fiatal kutatója is ismertetheti a projekt keretében elért eredményeit.

Az előadók bemutatják a komplex sztochasztikus struktúrával rendelkező nagy rendszerek vizsgálatához kapcsolódó ígéretes és meghatározó kutatási irányokat is. A témák közül kiemelhető a bonyolult összefüggési struktúrákat kétdimenziós feltételes összefüggésekből hierarchikus beágyazások segítségével felépítő vine-kopulák konstrukciója, génstruktúrákat leíró adatok többfaktoros dimenzióredukciója, sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt populációdinamikákban a zsákmány- ragadozó rendszerek paraméterbecslési eljárásai, valamint pénzügyi (tőzsdei) eszközök ugró ármodelljeit reprezentáló sztochasztikus differenciálegyenletek diszkretizált megoldásainak becslési eljárásai.

Az ismertetett eljárások messze túlmutatnak a konkrét alkalmazások keretein, és megfelelő adaptációval más problémák megoldását is nagy mértékben segíthetik. Az előadók az összetett nagy rendszerekben fellépő véletlen jelenségek elemzését számos más aspektusból is megvilágítják majd, bemutatva az aktuális perspektivikus probléma-megközelítéseket. Az ELTE-n folyó kutatások erősebb kapcsolódása az említett kutatási áramlatokhoz közös érdek, amelynek megvalósításában a szimpózium vendégelőadói az Egyetem fontos partnerei.

A konferencia részletes programja, illetve további információk >>> itt <<< találhatók.

További ajánlataink: