English

MSc diplomamunka információk

A Fizikai Intézet az mesterszakos diplomamunkák kiírását és nyilvántartását elektronikusan végzi ezen a weboldalon keresztül.

 

  • A kiírt témák jóváhagyott listája a jelentkezések lezárásáig folyamatosan bővülhet. A címre kattintva részletes információ olvasható a témavezetőről és a végzendő munka jellegéről. A "Jelentkezem" linkre kattintva lehet az érdeklődést jelezni, TETSZŐLEGES SZÁMÚ témára. Itt az elérhetőségek mellett az ETR azonosítót szükséges megadni. Ekkor a begépelt adatokat a téma kiírója e-mailen megkapja, és ő kezdeményezheti a további konzultációt.
  • A tényleges jelentkezést a témavezető véglegesítheti.
  • Egy évben csak EGY TÉMÁRA lehet végleges jelentkezést leadni.
  • A jelentkezés véglegesítése után az elektronikus felületről a témavezető kinyomtatja az űrlapot, aláírja, majd átadja a hallgatónak, aki szintén aláírja (ill. külső témavezető esetén a belső konzulenssel is aláíratja), és a "Diplomamunka konzultáció I" c. tárgy felvételével azonos félév tárgyfelvételi időszakának végéig leadja a TO-n.
 
A diplomamunka formai követelményeit a HKR 78. paragrafusa, a TTK specifikus részt az 551. paragrafusa szabályozza. Elvárt terjedelme 40-120 oldal, formailag a tudományos dolgozatok szokásos követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezető (intézeti konzulens) feladata. Nyelve angol vagy magyar lehet (az angol nyelvű képzésben értelemszerűen kizárólag angol).
 
Technikai probléma esetén kérjük keresse meg Jánosi Imrét (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, 5.54 szoba, Tel: 372-2878 vagy a 6578 mellék, email: janosi at lecso.elte.hu).
A Fizikai Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor (Biológiai Fizika Tanszék, 3.69 szoba, tel: 6365; 6372; 372-2765; email: gh at arago.elte.hu), hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

 

Határidők

A diplomamunka leadási határideje: május utolsó munkanapja, 12 óra (tavaszi szemeszterben); valamint január második munkanapja, 12 óra (őszi szemeszterben). Ha az épület a határidő napján zárva tart, akkor a határidő a nyitás napjára tolódik.

 

A dolgozatot 2 példányban a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék titkárságán (5.64) kell leadni. Az egyik példányt megbonthatatlan, kemény kötésben kérjük elkészíteni, valamint a dolgozat elektronikus változatát tartalmazó CD melléklettel ellátni. A másik példány (amelyet a hallgató a záróvizsgán visszakap) tetszőleges kötésű lehet. A dolgozathoz mellékelni kell a témavezető írásos véleményét (külön papíron, 2 példányban). A dolgozat végére be kell kötni az eredetiséget igazoló nyilatkozatot.