English

MSc Záróvizsgák

 

Friss információk ezen az oldalon érhetőek el.

   

 

 

 

A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat védéséből és egy szakmai vizsgából. A vizsga átlagos időtartama bő fél óra. A szakmai vizsga tematikája az adott szak/specializáció/modul anyagának témaköreit tartalmazza.

 

Fizikus MSc

Kutatófizikus specializáció
 Modul Idő Hely
Asztrofizika
  
Atom- és molekulafizika

 

 
Atommag- és nehézion-fizika  
Biológiai fizika   
Kondenzáltanyag fizika   
Orvosi biofizika  
Részecskefizika

 

 
Statisztikus fizika és komplex rendszerek

 

 
Számítógépes fizika

 

 

 

Egyéb specializációk

Biofizika specializáció
  
Környezetfizika specializáció  

 

Biofizikus MSc

A záróvizsga bizottsága, időpontja és helye megegyezik a fizikus MSc biofizika specializációjához tartozóéval. 

Biofizikus MSc

 

 


Ötéves osztatlan fizikus

A záróvizsga bizottsága, időpontja és helye megegyezik a szakiránynak megfelelő MSc modul záróvizsgáéval.

 Szakirány Szakiránynak megfelelő MSc modul
AsztrofizikaAsztrofizika
Atomok és molekulák fizikájaAtom- és molekulafizika
Biológiai fizika

Biológiai fizika

Fizikai anyagtudomány, szilárdtestfizikaKondenzáltanyag fizika
Részecskefizika
Részecskefizika
Statisztikus fizika

Statisztikus fizika és komplex rendszerek