English

MSc Záróvizsgák

 

A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat védéséből és egy szakmai vizsgából. A vizsga átlagos időtartama bő fél óra. A szakmai vizsga tematikája az adott szak/specializáció/modul anyagának témaköreit tartalmazza.

 

Fizikus MSc

Kutatófizikus specializáció
 Modul Idő Hely
Asztrofizika
 2018. jan. 25. (Cs) 9:003.139
Atom- és molekulafizika

 -

 
Atommag- és nehézion-fizika - 
Biológiai fizika  2018. feb. 1. (Cs) 14:003.74
Kondenzáltanyag fizika  - 
Orvosi biofizika - 
Részecskefizika

 2018. feb. 1. (Cs) 10:00

1.125
Statisztikus fizika és komplex rendszerek

 2018. jan. 24. (Sz) 10:00

 5.128
Számítógépes fizika

 -

 

 

Egyéb specializációk

Biofizika specializáció
 - 
Környezetfizika specializáció 2018. jan. 30. (K) 10:000.95

 

Biofizikus MSc

Biofizikus MSc

 -

 


Ötéves osztatlan fizikus

A záróvizsga bizottsága, időpontja és helye megegyezik a szakiránynak megfelelő MSc modul záróvizsgáéval.

 Szakirány Szakiránynak megfelelő MSc modul
AsztrofizikaAsztrofizika
Atomok és molekulák fizikájaAtom- és molekulafizika
Biológiai fizika

Biológiai fizika

Fizikai anyagtudomány, szilárdtestfizikaKondenzáltanyag fizika
Részecskefizika
Részecskefizika
Statisztikus fizika

Statisztikus fizika és komplex rendszerek