English

Fizikaoktatás

 

Friss oktatási információk ezen az oldalon érhetőek el.

 

Miért érdemes fizikát tanulni?

 

  • Mert soha véget nem érő kihívás, egy gyönyörű intellektuális játék.
  • Mert változatos: a fizikus munkája során a barkácsolástól a legelvontabb matematikai modellalkotásig hajlandósága és képessége szerint bármivel találkozhat.
  • Mert ötleteket követel.
  • Mert ellenőrizhető, egzakt.
  • Mert a fizikát művelni és tanítani is öröm és kihívás.
  • Mert rengeteg jelenséggel foglalkozik: a legapróbb részecskéktől az Univerzumig bezárólag, vagy ha úgy tetszik "Az atomoktól a csillagokig".
  • Mert a végzett hallgatóink 100%-a el tud helyezkedni (2010-es felmérés szerint).


Miért éppen az ELTE TTK Fizikai Intézetében?

 

A fizika iránt érdeklődő diákok számára a legsokoldalúbb képzést biztosítjuk hazánkban. Az országban több szakterületet csak mi művelünk, így egyedül a mi fizika képzésünk kínálatában szerepel asztrofizika, biológiai fizika, környezetfizika, komplex rendszerek fizikája, részecskefizika.

 

A továbbtanuláshoz is nagyon sokoldalú lehetőségeket nyújt a fizika alapszak: a fizikus mesterszak mellett lehetőség van biofizikus, csillagász, geofizikus, meteorológus, valamint anyagtudomány mesterszakokon tanulni tovább. Egy mesterszak elvégzése utat nyit a doktori képzésben való részvételhez is. 

 

Mindezek mellett az Intézet vezető szerepet tölt be a fizikatanár-képzésben is. A tanári képesítést a 2013/14-es tanévtől kezdődően 4+1 vagy 5+1 éves időtartamú osztatlan tanári mesterszakon lehet megszerezni.

 

Intézetünkben magas színvonalú oktató és kutatómunka folyik. Az európai egyetemekről a németországi CHE intézet által biológiából, kémiából, fizikából és matematikából elvégzett 2010-es felmérés szerint Magyarországról egyedül az ELTE került be a legmagasabb kategóriába (Excellence Group) - méghozzá két területen: matematikából és fizikából. Az ELTE-re jelentkező, és itt fizikához kapcsolódó tanulmányokat folytató diákok - természetesen a tudomány alapjainak megismerése mellett - már hallgató korukban bekapcsolódhatnak a Fizikai Intézetben folyó, a fizika frontvonalába tartozó izgalmas kutatásokba.

 

Az elsősorban alapkutatással foglalkozó tudóscsapat széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és nagy kutatási együttműködésekben vesz részt. Ezek természetesen nyitva állnak hallgatóink előtt, sőt folytatásuk hosszú távon elképzelhetetlen lenne, ha egyetemünk nem tudhatná a legfelkészültebb diákokat hallgatói sorában. 

 

Tanárnak készülő hallgatóink számára is érdekes kihívásokat jelentő programokba, a fizika oktatását elősegítő kutatási feladatokba adunk betekintést, illetve lehetővé tesszük részvételüket.