English

Biofizikus MSc - tantervi háló

Kezdőlap
Felvételi
Képzés
Letöltés

Kapcsolat

1. Alapozó ismeretek

1a. Fizika alapozó tárgyak

tantárgy félév - heti óraszám kr ért
  1 2 3 4  
Kalkulus I.2+1   3v,gy
Vektorszámítás4+2   6v,gy
Differenciálegyenletek a fizikában I. 2+1  3v,gy
A fizika numerikus módszerei I. 1+2  3v,gy
Általános fizika4+2   6v,gy
Termodinamika 2+1  3v,gy
A statisztikus fizika alapjai 2+0  2v
Atom- és kvantumfizika3+2   5v,gy
összesen20
11  31 

1b. Biológia alapozó tárgyak

tantárgy félév - heti óraszám kr ért
  1 2 3 4  
Bevezetés az állattanba 4+0       4 v
Bevezetés a növénytanba 2+0       2 v
Bevezetés a biokémiába I. 2+0       2 v
Bevezetés a biokémiába II.   0+3     3 gy
Biokémia és molekuláris biológia I   4+0     4 v
Élettan 2+0       2 v
Élettan gyakorlat 0+3       3 gy
Sejtbiológia   2+0     2 v
Fejlődés- és molekuláris genetika   2+0     2 v
Ökológia 2+0       2 v
Természet és környezetvédelem       2+0 2 v
Szerves kémia   3+0     3 v
összesen 15 14   2 31  

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy

2. Szakmai törzsanyag

tantárgy félév - heti óraszám kr ért
  1 2 3 4  
Biofizika I. 2+0  2v
Biofizika II.  2+0 2v
Szerkezetvizsgálati módszerek a biofizikában 2+0  2v
Kvantitatív modellek a sejt- és fejlődésbiológiában 2+0  3v
Makromolekulák  2+0 3v
Biológiai rendszerek statisztikus fizikája  2+0 3v
Atomok és molekulák fizikája - Biofizika laboratórium (haladó szintű)  0+5
  7gy
Biofizikus szakszeminárium0+2   2gy
Géntechnológia és fehérjemérnökség 0+4  4gy
Bioinformatika3+2   4gy
összesen7
156 32 

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy

3. Differenciált szakmai anyag

tantárgy e+gy
(kr = heti óraszám)
Kalkulus II.
2+1
Biomechanika és biooptika3+0
Elméleti evolúcióbiológia 3+0
Polimerek és membránok biofizikája 2+0
Az érzékelés biofizikája 2+0
Környezet-biofizika 2+0
Biológiai fizika 4+0
Gráfok a bioinformatikában 2+0
Perl programozás és hálózatok a bioinformatikában 2+0
Számítógépes képfeldolgozás természettudományos alkalmazásai 2+0
Modern képalkotó technikák a biológiában 2+0
Bioenergetika 2+0
Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai 2+0
Fehérjeszerkezetek elméleti vizsgálata 2+0
Idegrendszeri modellezés 2+0
Fraktálnövekedés 2+0
Biológiai nanostruktúrák 2+0
Szén nanoszerkezetek 2+0
Biológiai nanorendszerek fizikája 2+0
Bioanyagok 2+0
Szerves spektroszkópia 2+0
Természetes szénvegyületek 2+0
Fizikai kémia 3+0
A fehérjekrisztallográfia módszerei 2+0
BioNMR spektroszkópia 3+2
Fehérjék és peptidek térszerkezet-vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel 2+0
Molekuláris informatika 2+2
Kvantumkémiai molekulamodellezés a gyakorlatban 1+1
Szerkezeti bioinformatika 2+0
Elválasztástechnika 2+0
Immunológia I. 2+0
Molekuláris sejtbiológia 4+0
Genetika és populációgenetika 4+0
Biotechnológia - Mikrobiológia 3+0
Molekuláris biológia 2+0
Motorfehérjék 2+0
Makromolekulák molekuláris grafikája 0+2
Szerkezeti bioinformatika 2+2
Bevezetés a rendszerbiológiába 2+0
Neurofiziológia I. 2+0
Neurofiziológia II. 2+0
Neurokémia 2+0
Méréstechnikák a neurobiológiában I. 2+0
Méréstechnikák a neurobiológiában II. 2+0
Elektrofiziológia 2+0
Genomika 2+0
Az eukarióta génműködés szabályozása 2+0
Prokarióta génszabályozás 2+0
A fotoszintézis és evolúciója 2+0
Molekuláris evolúció 2+0
A sejtváz 2+0
Evolúciós ökológia 2+0
Evolúciós játékelmélet 2+0
Enzimmechanizmusok felderítése 1+2
Flouoreszcencia spektroszkópia 1+2
Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata 1+1
Szignálfehérjék működésének szerkezeti alapjai 2+0
Fehérje- és genomevolúció 2+0
Molekuláris növénybiológia 3+0
összesen 139

Jelmagyarázat: e+gy = előadás + gyakorlat; kr = kredit;