English

Fizikus MSc - kezdőlap

A fizika felsőfokú oktatásának az ELTE Természettudományi Karán országosan kiemelkedő, hosszú időre visszanyúló hagyománya van. A kutató fizikusok önálló szakon történő képzése is közel 60 éves múltra tekint vissza.

Kezdőlap
Felvételi  Letöltés

 Kapcsolat

 

A szak általános ismertetése

 

Mesterszak megnevezése:
Fizikus
Szakképzettség megnevezése:Okleveles fizikus
Képzési szint:
MSc
Munkarend:
Nappali
Finanszírozási forma:
Államilag támogatott és költségtérítéses
Képzési idő:4 félév

 

A fizika felsőfokú oktatásának az ELTE Természettudományi Karán országosan kiemelkedő, hosszú időre visszanyúló hagyománya van. A kutató fizikusok önálló szakon történő képzése is közel 60 éves múltra tekint vissza. Az egyetem fizika professzorai közül sokan nemzetközi mércével is koruk kiemelkedő tudósai voltak, s a szakterület mai oktatói is számos, nemzetközileg elismert és jelentős kutatási eredménnyel büszkélkedhetnek.

A felsőoktatásnak a Bolognai-folyamat keretében kialakuló rendszerében a képzés három egymásra épülő szinten folyik: az alapképzés (BSc), a mesterképzés (MSc) és doktori képzés (PhD). A 2009 őszén induló fizikus mesterszak a már folyó fizika alapképzésre épülve átveszi a korábbi ötéves fizikusképzés szerepét, és - megőrizve a korábbi képzés értékeit és színvonalát - azzal egyenértékű végzettséget ad.

A fizikus mesterképzés elsődleges célja, hogy biztosítsa szakemberek utánpótlását a fizikai törvényszerűségekre épülő kutatás és fejlesztés számára az alkalmazott és az alapkutatások teljes területén. A szakra elsősorban az ELTE-n vagy más intézményben fizika alapszakot végzett hallgatókat várunk, akik a fizika kísérleti és elméleti alapjait, a hozzá tartozó matematikai ismeretekkel együtt elsajátították. Más végzettségű jelentkezőknek kreditelismerési eljárásban kell igazolniuk a képesítési követelményekben előírt előtanulmányok meglétét, hiányzó ismereteiket a mesterszakkal párhuzamosan önképzéssel vagy fizika alapszakos tárgyak felvételével pótolhatják.

A fizikus mesterszak első félévében a szakmai törzsanyag kötelező tantárgyai a részecske- és magfizikától a makroszkopikus testek leírásáig átfogó módon dolgozzák fel a modern fizika fő jelenségeit. A második félévtől a képzés elágazik. A hagyományos kutatófizikus képzésnek megfelelő ágon a hallgatók egy-egy, az ELTE Fizikai Intézetében magas színvonalon és intenzíven művelt területre specializálódnak.

A választható szakmai modulok: asztrofizika, atomok és molekulák fizikája, atommag- és nehézion-fizika, biológiai fizika, kondenzáltanyag-fizika, részecskefizika, statisztikus fizika és komplex rendszerek. A képzés átfogó jellegének megőrzésére a hallgatóknak meghatározott számú tárgyat fel kell venniük a többi modul kínálatából is. A kísérleti készségek fejlesztését kutató helyeken végzett mérési gyakorlatok biztosítják. A differenciált képzés másik két ága két, oklevélbe bekerülő szakirány: a környezetfizika, ill. a biofizika szakirány, amelyek interdiszciplináris tartalmú speciális képzéseket valósítanak meg a megjelölt irányokban. A képzést diplomamunka zárja le, amit a hallgatók országosan vagy nemzetközileg elismert kutatóműhelyekben készíthetnek el.

Végzett hallgatóink ma is sikerrel pályáznak alkotó tevékenységet igénylő állásokra a felsőoktatási intézményekben, alap-, ill. alkalmazott kutatással foglalkozó kutatóintézetekben, ipari és informatikai fejlesztő intézetekben, fizikai módszereket felhasználó határterületeken. A probléma felismerés és probléma megoldás terén szerzett képességek, valamint az alkalmazott matematikai és informatikai ismeretek jó elhelyezkedési esélyeket teremtenek a munkaerőpiac fizikától távoli területein is. Kiváló hallgatóink számára nyitva áll a továbbtanulás lehetősége az ELTE Fizika Doktori Iskolájában, továbbá más hazai vagy külföldi egyetemek doktori programjaiban.