English

Fizikus MSc - felvételi

A fizikus MSc felvételi beszélgetésekre a fizika BSc záróvizsgákkal azonos helyszínen és időpontban (az ELTE hallgatói számára a záróvizsgával összevonva) kerül sor. A felvételi beszélgetés fő része a motivációs beszélgetés, a jelentkező érdeklődési körének és céljainak megismerése, az ehhez kapcsolódó fizika BSc törzsanyag érintésével.

Kezdőlap
Felvételi  Letöltés

 Kapcsolat

 

Felvételi tudnivalók


A szóbeli felvételi vizsga

A fizikus MSc felvételi beszélgetésekre a fizika BSc záróvizsgákkal azonos helyszínen és időpontban (az ELTE hallgatói számára a záróvizsgával összevonva) kerül sor. A felvételi beszélgetés fő része a motivációs beszélgetés, a jelentkező érdeklődési körének és céljainak megismerése, az ehhez kapcsolódó fizika BSc törzsanyag érintésével.

A fizikus mesterképzésbe való felvétel feltételei

 • A belépésnél előzményként feltétel nélkül elfogadott szakok a fizika alapképzési szak.
 • Minden egyéb alap- vagy mesterfokozatot adó szak (illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szak) előzményként csak akkor fogadható el, ha a hallgató korábbi tanulmányaiból elismerhető legalább 65 kredit az alábbi ismeretkörökben:
  • fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika (min. 20 kredit);
  • matematika, informatika, programozás, számítástechnika (min. 18 kredit, ebből matematika min. 10 kredit);
  • egyéb természettudományos ismeretek (kémia, anyagtudomány, mérés- és irányítástechnika (min. 15 kredit).
 • A jelentkező akkor is felvehető a szakra, ha a fent felsorolt ismeretkörökben 65-nél kevesebb, de legalább 40 kredittel rendelkezik, és vállalja, hogy a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül megszerzi. 
 
Pontszámítás

A felvétel feltételeit teljesítő hallgatók a felvételi eljárás során maximum 100 pontot szerezhetnek a következő bontásban:
 • hozott pontok (max. 45)
 • szerzett pontok (max. 45)
 • többletpontok (max. 10)
A hozott pontokat az előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak kredittel súlyozott átlagának kilencszerese adja. Ha a jelentkezésre jogosító végzettség megszerzése óta több, mint három év eltelt, a szerzett pontok értéke megegyezik a felvételi vizsgán szerzett pontokkal.
A szerzett pontok megállapítására felvételi beszélgetés alapján kerül sor, amelynek témája az ELTE fizika alapszak törzsanyaga.


Többletpontok az alábbi jogcímeken szerezhetők:

 • előnyben részesítés (fogyatékosság, gyermekgondozás, halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet):  max. 1 pont
 • nyelvvizsga:
  • 2. nyelvvizsga / közép C: 2 pont
  • 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont
  • 4. nyelvvizsga / közép C: 2 pont
  • nyelvvizsga / felső C: 3 pont
 • intézményi vagy országos TDK konferencián elért 1-3. helyezés: 5 pont
 • országosan meghirdetett Ortvay-versenyen szerzett 1-3. helyezés: 5 pont
 • megjelent vagy elfogadott tudományos közlemény: 5 pont
A felsorolt jogcímek alapján minden független többletteljesítményért jár többletpont, de egy többletteljesítmény csak egy címen vehető figyelembe.

Csatolandó dokumentumok:

 • A jelentkezésre jogosító felsőfokú végzettség oklevele és a leckekönyv teljes másolata (vagy, ha nincs leckekönyv, az osztáyzatokról a Tanulmányi Osztály által kiadott összefoglaló). Ha ezek valamelyike a felvételi időpontjában még nincs meg, akkor HIÁNYPÓTLÁSként a Felvételi Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a megadott határidőig elküldhetők az Oktatási Hivatalba vagy feltölthetők a felvi.hu honlapon.
 • A jelentkezés előfeltételét képző felsőfokú tanulmányokat igazoló egyéb dokumentumok másolata, ha azokat a fenti oklevél és leckekönyv nem tartalmazza teljeskörűen.
 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél. Ezeket a felvételi bizottságnak kell átadni. Amennyiben jelent meg tudományos publikációja, kérjük azok másolatát hozza magával a felvételi beszélgetésre.

Az eredeti dokumentumokat a felvételi vizsgán be kell mutatni!