English

Lendvai János igazgatói beszámolója, 2008

2009.06.23.| Mindenkinek ajánljuk

 

FIZIKAI INTÉZET
IGAZGATÓI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

(2005-2008)


1. Oktatás
Sikerek:
Fizika alapszak indításának engedélyezése (2005. szeptember). Fizikus mesterképzési szak
létesítésének (2006. november) és indításának (2007. október) MAB engedélyezése. Fizika
tanárképzési modul
anyagának MAB engedélyezése (2007. december). Anyagtudomány
mesterképzési szak
létesítése (2007. június), szakindítási kérelem benyújtása (2008. február).
Környezettudomány mesterképzési szak létesítése, indítási anyagának benyújtása (2008. január).
Biofizika mesterképzési szak létesítése (2007. október), indítási anyagának benyújtása 2008.
márciusban várható.
2006/07 tanévvel beindul a fizika alapszak: hallgatói tanácsadás megszervezése HÖK segítségével,
felmérő dolgozatok bevezetése, felzárkóztatás a gyengébb, külön foglalkozások a legjobb hallgatók
számára. 2007/08-tól alap- és emeltszintű előadások a fizika tárgyakból.
2007/08 tanévtől Fizika Tanítása – új doktori program középiskolai tanárok számára 6 hallgatóval.
Fizika tanulmány iránti érdeklődés fokozására: 2005. decembertől „Atomoktól a csillagokig”
előadássorozat, 2007. novembertől Fizika Tanösvény, nyílt napok stb.
Tehetséggondozás egyetemi (TDK, Eötvös verseny, Ortvay verseny) és egyetem előtti szinten
versenyszervezés, KÖMAL, diákolimpiai csapat felkészítése.

 

Kudarcok:
Angol nyelvű képzés: erőfeszítéseink ellenére nincs fizetőképes érdeklődés.
Felsőfokú szakképzés: nem tudtunk kialakítani.
Rossz felvételi politika: alkalmatlan hallgatók nagy száma mind a többi hallgató, mind az oktatók
munkáját akadályozza.
Egyetemi oktatástól idegen óraterhelések jelenleg folyó bevezetése.

 

2. Kutatás
Sikerek:
Nemzetközi elismerések, bekerülés az európai „top-egyetemek” közé fizikából.
Jelentős EU és egyéb külföldi pályázati támogatások, Katz Sándor ERC-pályázata, Frei Zsolt
alapkutatási Polányi-pályázata.
Nagyösszegű alkalmazott kutatási támogatások elnyerése, Vizualizációs Centrum, eScience RET
stb.
Kudarcok:
Kevés ipari megbízás, kevés szakképzési hozzájárulási támogatás.

 

3. Szervezet, működés, gazdálkodás
Sikerek:
Korábbi 8 önálló egység helyett 5 intézeti tanszék kialakítása.
Szakmódszertani és Laboratóriumi Munkaközösségek kialakítása és működése.
Kiválóan működő Oktatási Bizottság Sasvári László oktatási igazgatóhelyettes vezetésével.
Nehéz körülmények, leépítések, terület-leadások ellenére a magas színvonalú oktató- és
kutatómunka iránt elkötelezett, konstruktívan működő munkahelyi közösség.
Kudarcok:
Működési keretek elégtelensége miatt az önálló gazdálkodás és humánpolitika erősen korlátozott,
messze nem optimális.

 

Budapest, 2008. február 29.

Lendvai János

 

 


Lendvai János igazgatói beszámolója, 2008 (hosszú)