English

A Fizikai Intézet által íratott kritérium dolgozatok

Azért, hogy minél több hallgató fejezhesse be eredményesen tanulmányait, egyetemünk úgy döntött, hogy az adott szak szempontjából fontos, a középiskolában is tanult tantárgyakból kötelező jelleggel felzárkóztató kurzusokat szervez (matematika, fizika, kémia) már második éve.

Azt, hogy a hallgatók közül ténylegesen kiknek kell ténylegesen részt vennie ezeken az úgynevezett felzárkóztató foglalkozásokon egy, a tanév elején (az úgynevezett regisztrációs héten, még az oktatás megkezdése előtt) megírt diagnosztikus célú felmérő dolgozat alapján döntöttük el. A hallgatók minden, az első évfolyam számára meghirdetett tantárgyat felvesznek, a felzárkóztatás plusz foglalkozást jelent számukra. A jó dolgozatot írt hallgatók tehetséggondozásban részesülnek, mint specális előadások, illetve emelt szintű előadás.
A Fizikai Intézet a fizika-, környezettan- és földtudomány BSc-szakos hallgatók számára szervez felzárkóztató kurzusokat. A foglalkozásokat külön szervezzük a fizika és külön a környezettan- és földtudomány szakos hallgatók számára, hiszen más szinten kell tanulniuk a fizikát. Ez tükröződik természetesen a dolgozatok színvonalában is.
Az Intézet által összeállított dolgozatok általában több részből állnak. Az első részben egyszerű törvények, összefüggések felírását, a fizikában tanult alapvető mértékegységek ismeretét várjuk el a hallgatóktól. Ezt követi néhány teszt jellegű feladat, melyek egyszerű fizikai jelenségekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak, esetleg néhány állandó nagyságrendjének felismerését. Majd néhány egyszerű számításos feladat következik. Az első feladat a mechanika témaköréből kerül ki, a második az elektromosságtan, a harmadik pedig kicsit összetettebb, megoldása több fizikai témakör ismeretét is igényli. Ez utóbbi a fizika BSc-s hallgatók esetében picit nehezebb, pl. tanulmányi versenyen már szerepelt feladat is lehet. A dolgozat írása során Függvénytáblázat nem használható, ezért a feladatok megoldásához szükséges állandókat megadjuk.
A következőkben közreadjuk azokat a dolgozatokat, melyeket az elmúl években fizikából írattunk. A dolgozatokról szerzett tapasztalatokról, azok eredményességéről a következő honlapon olvashatnak részletesebben: http://members.iif.hu/rad8012/index_elemei/kriterium.htm.