English

Diplomás kilátások

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben végzett friss diplomások körében 2010 őszén végzett telefonos felmérés adatai szerint az ELTE-n 2007-ben és 2008-ban végzettek 90,6%-a rendelkezik munkahellyel, míg az állandó munkahellyel nem rendelkező 9,4% kisebb része, 3% még főállású hallgató, 5,9% pedig munkanélküli. A TTK-ra nézve a munkanélküliség 3%-os volt. (Nagyítás a képre kattintva lehetséges!)

 

Jelenleg rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel?
A résztvevők munkahelyi státusz szerinti bontása (2007-ben és 2008-ban végzettek)
 
A kar végzetteit szakjaik alapján három csoportba osztva az is jól látható, hogy a fizika szakon végzők nem maradnak munka nélkül. (Nagyítás a képre kattintva lehetséges!)
 
TTK szakok szerinti bontása

 A TTK frissdiplomásainak munkahelyi státusz szerinti bontása (2007-ben és 2008-ban végzettek)

Végül, de nem utolsó sorban a TTK (2007-ben és 2008-ban) végzetteinek átlagos jövedelme 2010 őszén havi bruttó 194.300 Ft volt. Ennél magasabb a csillagászat, fizika, matematika, technika szakcsoport végzetteinek fizetése (átlag 205.300 Ft). Összevetésül a diplomás pályakezdők átlagfizetése 2010-ben országosan bruttó 180.000 Ft volt (a HVG Diploma különszám szerint).


  • Forrás: ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer, Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben végzett friss diplomások körében végzett telefonos felmérés, KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY, 2011.
  • A figyelmes olvasónak feltűnik, hogy a két diagramon a TTK-n végzők számai nem egyeznek meg. Ennek az az oka, hogy az egész egyetemre vetített diagramon az egyes karokat a végzők teljes számával súlyozták meg, emiatt a TTK-s számokat le kellett osztani.