English

Zárszó helyett:

2016.10.14.| Mindenkinek ajánljuk

Ez a tanulmány a Jedlik Ányos tisztelete c., 2002-ben megjelent J.Á.T. kiadványban található cikk (Fejezetek az ELTE fizika tanszékeinek történetéből) felhasználásával készült. Mivel az Egyetemi Levéltár régi anyagának jelentős hányada 1956-ban megsemmisült, ezért a tanulmány elkészítésekor a forrásokat annak idején jól feldolgozó, ma már tehát forrásértékű, alábbi kiadványokra támaszkodtam:

  • Pauler Tivadar: A budapesti m. kir. tudományegyetem története. I–III. füz. Bp., 1880–1885. pp. 1–180, 181–302, 303–558.
  • Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története 1635–1935. Bp., 1935.

Ezeken kívül tanulmányoztam az Egyetemi Levéltár megmaradt dokumentumait, az Egyetem, az Akadémia és Budapest történetével foglalkozó, 1945 után megjelent kiadványokat, folyóiratokat, lexikonokat, a Magyar Tudománytörténeti Intézet és mások által kiadott idevágó munkákat. Jól tudtam használni a Pallas Nagy Lexikona CD-változatát, a História Tudósnaptár internetes oldalait és általában az internetes honlapokat. Saját, már megjelent írásaim közül főleg a Jedlik Ányossal, Eötvös Loránddal és az „Eötvös korszakkal” kapcsolatos tanulmányaimat valamint az angolul megjelent ’Physics in Budapest’ c. könyvet használtam fel.
A tanulmányban név szerint szerepelnek azok a fizikusok, akik a tanszékek betöltői ill. később vezetői voltak. Természetesen rajtuk kívül is számos fizikus oktatott és kutatott egyetemünkön, de nyilvánvaló, hogy a korlátozott terjedelem miatt nem lehetett mindenkit megemlíteni.
Köszönettel tartozom a Fizikai Intézet vezetőjének, aki kitartóan bíztatott e tanulmány megírására és hálás vagyok azoknak a kollegáknak, akik értékes információkkal segítettek az utóbbi évtizedek történetére vonatkozó adatok összegyűjtésében. Hasonlóképp köszönettel fogadok ezek után is minden olyan E-mailben érkező kiegészítést, melyet a Tisztelt Olvasó a jobbítás szándékával juttat el a következő címre: RADNAIGYULA@LUDENS.ELTE.HU

2010. óta, amióta e tanulmány megjelent, az említett személyek közül elhunytak:
 
Emléküket megőrizzük. 

 
Vissza
Kezdőlap