English

Az 1635-ben alapított jezsuita egyetem fizikusai

2012.01.05.| Mindenkinek ajánljuk

,,Ősi tanszéke a bölcsészeti karnak a természettan (fizika) tanszéke is, mely kezdettől (illetőleg a második évfolyam megnyíltától 1636/37-től) fogva mindmáig fennáll" - írja Szentpétery Imre (1878-1950) 'A Bölcsészettudományi Kar története 1635-1935' c. könyvében, mely az egyetem fennállásának 300. évfordulójára jelent meg.

Büszkék is lehetnénk, ha nem tudnánk, hogy a fizika - ahogy Szentpétery is megjegyzi - ekkor még a filozófia része volt a jezsuita tudományfelfogásban, amely Arisztotelész rendszerére épült.

1635-ben, amikor Pázmány Péter (1570-1637) Nagyszombatban - latinosan Tyrnavia-ban (ma: Trnava, Szlovákia) - megalapította az egyetemet,  az ottani jezsuita kollégium keretében, még csak a filozófiai (bölcsészeti) és teológiai kar kezdte meg működését, mégpedig felmenő rendszerben. A hároméves filozófiai (bölcseleti) tanfolyamot végig ugyanaz a jezsuita szerzetes vezette, akit a legjobb indulattal se lehetne a mai értelemben vett fizikusnak nevezni. Személyét a jezsuita tartományfőnök, a provinciális nevezte ki, mindig újabbakat és újabbakat, akik három év tanítás után általában máshol, más feladatokkal lettek megbízva.

Az egyetem alapításakor az a grazi jezsuita egyetem volt Pázmány számára a példa, ahol az 1600-as évek elején maga is tanított. Ugyanarra az 1599-ben kiadott jezsuita tanulmányi szabályzatra (Ratio Studiorum) alapozott rendszer honosodott meg Nagyszombatban, mint ami Grazban működött. Eszerint a másodév végén lehetett megszerezni a legalsó tudományos fokozatot, a baccalaureatust, s a harmadik év végén lehetett elérni a magisteri fokozatot (a ,,legény" és a ,,mester" megjelölést, minősítést Magyarországon még a XIX. században is rendszeresen használták a szakmunkás-képzésben). Mára ezek a fogalmak az angol-amerikai oktatási rendszerből kerültek be újra a hazai egyetemi képzésbe. Talán érdemes megjegyezni, hogy a baccalaureat szó franciául és általában a latin nyelvű országokban az érettségit jelöli, míg az angol-amerikai bachelor szó ennél többet fejez ki, jelentése közelebb áll a Nagyszombatban is alkalmazott, alacsonyabb szintű egyetemi minősítéshez. Ennek a vizsgának a letételére tehát a jezsuita egyetemeken a fizikus évfolyamot elvégzett hallgatók voltak jogosultak. A vizsga kezdetben egy filozófiai és egy matematikai probléma szóbeli diszkussziójából állt, csak később vált szokássá a kötelező írásbeli dolgozat. Fontos tudni, hogy a fokozat megszerzése nem volt kötelező, de a jezsuita egyetemeken is volt kötelező számonkérés a teljes tananyagból.
 
Vissza
KezdőlapTovább